top of page
elipse2.png
elipse2.png
elipse2.png

Kullanıcı Senaryoları

adam persona new.png
kadın persona new.png

Proje altı kullanıcıya sahip. Hasta ve doktor olarak ikiye ayrılan kullanıcı sisteminde altı kullanıcı olma sebebi altı kullanıcının senaryosunun da projeyi oldukça iyi açıklamasıdır. Kullanıcılar dört tane hasta ve iki tane doktordan oluşuyor.  Üç hasta huzursuz bağırsak sendromu bir tanesi ise kolit hastalığının semptomlarını gösteriyor. Kullanıcılardan biri de projenin yaratıcısı İlayda ve onun kendi doktoru...

elipse2.png

" Projede görselleştirilen Huzursuz Bağırsak Sendromu ve Kolit Hastalığı semptomları aslında iki hastalığın ne kadar benzer semptomlara sahip olduğu ve ayırt edilmesinin ne kadar güç olduğunu da göstermekte, kullanılan görseller ise hastalığın daha çabuk ayırt edilmesini kolaylaştırmış gizi gözüküyor. "

 

- Kullanıcı Testi Yorumu

ergen çocuk.png
Frame 4.png
elipse2.png
bottom of page